Wees op tijd

Bezwaar maken moet binnen zes weken na de datum die op de beschikking staat. Zorg dat je bezwaarschrift op tijd bij de gemeente binnen is, anders wordt je bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat je bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen. Alleen als je een hele goede reden hebt waarom je niet op tijd bezwaar kon maken, wordt je bezwaarschrift alsnog in behandeling genomen.

 

 

Je kan het zelf

Het fijne van bezwaar maken is dat je het zelf kan. Je hoeft geen advocaat in te huren. Het mag natuurlijk wel. Je kunt een bezwaarschrift met de post sturen en bij sommige gemeenten via de website. Let er op dat je altijd een bewijs hebt dat je bezwaarschrift is verzonden. Dus aantekenen als je het per post verstuurd of een printscreen van je computerscherm nadat je bezwaarschrift digitaal is verzonden. Zo kan je altijd bewijzen wanneer jij het bezwaarschrift hebt verzonden.

 

 

Dossier opvragen

Nu weet je dat je het zelf kan en wanneer je uiterlijk bezwaar moet maken, maar wat moet er nou in het bezwaarschrift komen te staan? Het is altijd slim om het dossier op te vragen bij de gemeente door dit per brief te vragen. Dan weet je op grond van welke stukken de gemeente tot de conclusie is gekomen dat je vergunningsaanvraag afgewezen moest worden. Jij kunt hier nu jouw verhaal tegenover zetten.

 

 

Eisen bezwaarschrift

Je bezwaarschrift moet aan een aantal eisen voldoen:
1. je naam en adres moeten er in staan;
2. de datum waarop je het schrijft moet erop staan;
3. het moet duidelijk zijn tegen welke beschikking je bezwaar maakt (voeg een kopie van de beschikking bij je bezwaarschrift);
4. de redenen waarom je het niet eens bent met de beschikking moeten erin staan; en
5. het bezwaarschrift moet ondertekend zijn.

 

 

Horen

Voor de gemeente een beslissing op je bezwaarschrift neemt krijg je de mogelijkheid om je bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Veel gemeenten hebben voor het horen een externe bezwaarcommissie in het leven geroepen.

 

 

Beslissing op bezwaar

De gemeente heeft zes weken of 12 weken om een beslissing op je bezwaarschrift te nemen. Afhankelijk van het al dan niet inzetten van een bezwaarcommissie. Deze termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd. Is de termijn verstreken en heb je nog geen beslissing op bezwaar ontvangen? Dan kan je de gemeente in gebreke stellen. De gemeente heeft dan nog twee weken om te beslissen. Doet zij dat niet dan moet de gemeente aan jou een dwangsom betalen. De dwangsom is maximaal € 1.260,-. Krijg je gelijk dan wordt je bezwaarschrift gegrond verklaard. Krijg je ongelijk dan wordt het ongegrond verklaard.

 

 

Beroep

Is je bezwaar ongegrond, dan kan je hiertegen in beroep bij de bestuursrechter. Ook hier heb je weer zes weken voor. In beroep gaan kan je ook zelf doen. Je moet wel griffierecht betalen aan de rechtbank.